Tạo file ISO từ đĩa gốc

  • 09:54 ,06/04/2019
KHPTO - Hiện nay ổ đĩa quang ngày càng vắng bóng trên laptop và cả desktop nên công việc tạo file ISO từ đĩa gốc (LBVMVT số 682) hầu như chỉ dành cho các cửa hàng tin học, còn người tiêu dùng thì có cách đơn giản hơn: download file ISO từ Internet!

Các nhà sản xuất phần mềm muốn phổ biến sản phẩm của mình thường cho download miễn phí, sau đó kích hoạt bằng một mã số mà người mua phải trả tiền để có được. Hơn nữa với dung lượng đĩa khá lớn cũng như tốc độ Internet tương đối cao hiện nay, khuynh hướng phân phối phần mềm dưới dạng file nén vẫn phổ biến hơn.

Chính Tâm
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email