Tăng cường thực hiện các đề tài khoa học giáo dục cấp quốc gia

  • 08:13 ,26/02/2020
KHPTO - Bộ giáo dục vàđào tạo vừa cóbuổi họp kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia. Đây làhoạt động nhằm rà soát tình hình thực hiện, kết quả và đề xuất của đề tài, đồng thời tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại diện các đơn vị thuộc bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Các đềtài bao gồm: “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sởgiáo dục đại học Việt Nam” do Trường đại học bách khoa Hà Nội chủ trì; “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035” do Trường đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ trì; “Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“Đại học 4.0”)” do Trường đại học công nghệ- Đại học quốc gia HàNội chủ trì; “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam” do Trường đại học kinh tế TP.HCM chủ trì.

Đến nay, cả 4 đề tài đã cơ bản hoàn thành vàcónhững đóng góp thiết thực cho việc xây dựng các chính sách giáo dục và đào tạo thời gian qua.

Các đề tài cũng nhận được những đánh giá, góp ý của chuyên gia cùng đại diện lãnh đạo Vụ giáo dục đại học, Vụ khoa học, công nghệ và môi trường, Cục hợp tác quốc tế, Cục quản lý chất lượng, Cục nhà giáo và cán bộ quản lýgiáo dục... Trong đó, các ý kiến đánh giácao quátrình triển khai công phu, trách nhiệm của cả 4 đề tài, kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng và ý nghĩa lớn đối với hệ thống giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, các đề tài đều triển khai với tiến độ tốt, tinh thần trách nhiệm cao và cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Thứ trưởng chỉ đạo, căn cứ những góp ý, các đề tài tiếp tục rà soát kỹ các hạng mục và làm rõ hơn, sâu sắc hơn kết quả nghiên cứu, góp phần hữu ích cho sự phát triển của giáo dục nước nhà.

Trên tinh thần thượng tôn khoa học, lấy người học và xã hội làm trung tâm, thứ trưởng đề nghị, các đề tài, đề án cần bám sát mục tiêu đã đặt ra, đảm bảo tính khoa học, đúng đắn. Các đơn vị thuộc bộ cần phối hợp chặt chẽ với các chủ nhiệm các đề tài, quátrình khai thác sử dụng kết quả nghiên cứu cần cân nhắc, chọn lọc để phù hợp với bối cảnh thực tiễn Việt Nam.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email