Tăng cường thanh tra, kiểm tra dạy thêm, học thêm

  • 08:19 ,09/07/2019
KHPTO - Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng thời, sẽ công khai các tổ chức, cá nhân được cấp phép trên Cổng thông tin điện tử của sở (hcm.edu.vn) để địa phương và người dân cùng giám sát.

Ngoài ra, sở cũng đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo các ban ngành liên quan tại địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Nhằm giảm bớt sự phiền hà cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, Sở giáo dục và đào tạo sẽ hạn chế kiểm tra thực tế địa điểm, cơ sở vật chất. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, khi nộp hồ sơ tổ chức, sở yêu cầu các cá nhân gửi đính kèm minh chứng các pháp lý về nơi đặt địa điểm, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và hình ảnh cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.

Trường hợp cần thiết, Sở giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành thẩm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email