Tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  • 07:03 ,10/06/2020
KHPTO – UBND TP.HCM vừa giao Sở công thương tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó quy định việc đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung mua bán căn hộ chung cư và các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp công khai, minh bạch.

Sở công thương cũng được giao xây dựng quy trình, quy chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thi hành quy định pháp luật về việc đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung mua bán căn hộ chung cư và các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp với UBND 24 quận - huyện tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai.

T.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email