Tách tab trong trình duyệt web Chrome

  • 20:27 ,30/11/2017

KHPT - Mục "Mẹo vặt", LBVMVT số 647 có chỉ cách tách tab trong trình duyệt web Chrome. Trong một số trường hợp lướt web, cách này rất hữu ích.

Chẳng hạn như khi bạn muốn đọc cùng lúc 2 trang web để so sánh nội dung thì một trang sau khi tách có thể thu lại còn một nửa màn hình.

Trường hợp bạn muốn cho một trang web được mở từ một link sẽ hiển thị trên một tab riêng, một cửa sổ riêng, hay một cửa sổ được bảo mật thì bấm chuột phải vào link ấy và chọn (theo thứ tự): Open link in new tab, Open link in new window hay Open link in incognito window.

Thanh Bình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email