Start menu

  • 20:01 ,14/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - LBVMVT số 645 có bài nói về chặng đường 20 năm Start menu gắn liền với Windows, trong đó có giai đoạn Microsoft đã quyết định bỏ Start menu trong Windows 8 làm cho người dùng thất vọng nên nó được cho xuất hiện trở lại trong Windows 10. Điều này cho thấy việc bỏ đi một thói quen là rất khó, chứ suy cho cùng thì Start menu cũng chẳng có gì là quan trọng hết.

Có một câu chuyện cười chế nhạo Microsoft, nói rằng đối với ô tô thì khi khởi động người ta nhấn nút Start, còn Microsoft lại cho nhấn Start khi tắt máy!

Và hệ điều hành nổi tiếng là Mac X thì chẳng có một nút nào tương tự như nút Start mà có ai than phiền gì đâu?

Chẳng những thế, những người quen dùng Mac X còn nói rằng nó dễ dùng hơn cả Windows.

Bình An
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email