Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tiếp nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính

  • 23:02 ,09/05/2022

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo SGGP.

Từ ngày 15/5 - 15/6/2022, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ tiếp nhận và giải quyết 9 thủ tục hành chính ngay trong ngày.

Nhằm thực hiện Kế hoạch Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính ngay trong ngày” của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa thông báo danh sách 09 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày tại Sở này. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/6/2022.

Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao TP, trong quá trình thực hiện, trường hợp hồ sơ được tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay, Sở sẽ trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

9 thủ tục hành chính được Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, giải quyết trong ngày gồm:

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo;

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam;

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình;

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tục cấp phép khai quật khẩn cấp. 

Huyền Mai

Nguồn: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email