Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

  • 08:41 ,30/11/2021

Nhờ vốn vay từ chương trình, nhiều hộ nông dân đã chuyển sang trồng lan cho thu nhập cao. Ảnh: T.L

KHPTO - Với mục tiêu hỗ trợ hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, góp phần nâng cao thu nhập hộ, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đã cùng Hội nông dân Thành phố và các sở ngành có liên quan tham mưu HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn.

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay) được ban hành theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND và hiện nay là Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND TP.HCM là chính sách đặc thù riêng của TP.HCM trong lĩnh vực nông nghiệp. TP.HCM hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư (là hộ nông dân) khi thực hiện vay vốn từ tổ chức tín dụng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững, cụ thể:

Ngân sách TP.HCM hỗ trợ từ 60 - 100% lãi suất cho hộ nông dân để đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị, mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu,… phục vụ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Thời gian hỗ trợ sẽ tính theo chu kỳ sản xuất của từng loại cây trồng vật nuôi nhưng không quá 5 năm cho mỗi phương án.

UBND TP.HCM quyết định hỗ trợ lãi vay đối với phương án vay vốn từ 10 tỷ đồng trở lên; UBND quận - huyện quyết định hỗ trợ lãi vay đối với phương án vay vốn dưới 10 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017 - 2021, đã có 1.940 lượt vay lượt tổ chức, hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, với tổng vốn đầu tư 2.654,223 tỷ đồng, tổng vốn vay 1.562,060 tỷ đồng. Lũy tiến giai đoạn 2011 - 2021, đã có 24.611 lượt tổ chức, hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, với tổng vốn đầu tư 13.847,771 tỷ đồng, trong đó, vốn vay được hỗ trợ lãi vay 8.403,278 tỷ đồng, ngân sách đã giải ngân hỗ trợ lãi vay 673,525 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện cho thấy, với 1 đồng “vốn mồi” từ ngân sách, đã huy động được 20 đồng vốn từ cộng đồng để đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Qua công tác phối hợp giữa Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM và Hội nông dân TP.HCM, ngành nông nghiệp đã đưa chủ trương, chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị đến được người nông dân và ngược lại, ngành nông nghiệp cũng đã thu thập được những khó khăn, vướng mắc của hộ nông dân, từ đó, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM kịp thời tháo gỡ, đáp ứng nguyện vọng của hộ nông dân trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Với việc thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị hiệu quả, đã giúp nông dân của TP.HCM chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, giá trị kinh tế thấp, như: lúa, mía, cao su… sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn, tập trung vào phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gồm: rau an toàn, hoa kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ và cá cảnh, đây là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của TP.HCM; sản phẩm có khả năng cạnh tranh phát triển, phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp; có khả năng ứng dụng công nghiệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất; sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường sản xuất giống, tham gia các chuỗi liên kết, cung ứng; có lợi nhuận, giá trị tăng cao, có hiệu quả xã hội.

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email