Smartphone sẽ thay cho máy tính

  • 09:33 ,07/05/2019
KHPTO - Viễn cảnh một chiếc smartphone Windows 10 Mobile có khả năng chạy những phần mềm desktop (LBVMVT 684) như Photoshop, Corel Draw..., nói chung là tất cả những gì mà một chiếc PC có thể chạy được, quả thật là hấp dẫn.

Việc Microsoft bỏ lửng mảng di động có lẽ do họ đang tập trung đầu tư cho mục tiêu này nên rất có thể nguời ta sẽ sớm thấy được kết quả. Chỉ đến khi đó thì may ra Windows 10 Mobile mới có thể cạnh tranh được với Android và iOS.

Khắc Toàn
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email