Siết chặt quản lý khuyến mãi và thẻ cào vật lý nên doanh thu viễn thông bị giảm

  • 10:45 ,03/10/2018
KHPTO - Doanh thu ngành bưu chính viễn thông TP.HCM ước tính đạt 25.993 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, trong đó, doanh thu bưu chính ước đạt 6.606 tỷ đồng và doanh thu viễn thông ước đạt 19.387 tỷ đồng.

Tổng số thuê bao điện thoại cố định ước đạt 795.085 thuê bao. Tổng số thuê bao điện thoại di động ước đạt 17.065.884 thuê bao, trong đó số thuê bao điện thoại di động trả trước đạt 15.368.521 thuê bao, số thuê bao điện thoại di động trả sau đạt 1.697.363 thuê bao. Mật độ điện thoại là 198 máy/100 dân. Số thuê bao của dịch vụ điện thoại cố định và di động có xu hướng tăng, tuy nhiên do các quy định về quản lý khuyến mãi và thẻ cào vật lý bị siết chặt nên ảnh hưởng phần nào đến chiến lược bán hàng của các doanh nghiệp viễn thông, dẫn đến việc doanh thu viễn thông bị sụt giảm.

Thuê bao Internet  băng thông rộng xDSL ước đạt 40.768 thuê bao. Truy cập Internet bằng kênh thuê riêng (Leased-line) quy đổi ra tốc độ 64Kbps ước đạt 1.013.784/64Kbps. Truy cập Internet băng rộng di động (3G. 4G) ước đạt 7.893.393 thuê bao. Truy cập Internet qua hệ thống cáp đồng truyền hình là 391.342 thuê bao. Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet công cộng có 3.952 điểm. Hiện các thuê bao đăng ký các kênh đường truyền tốc độ cao có xu hướng tăng lên, thể hiện nhu cầu sử dụng ngày càng cao của xã hội về truyền tín hiệu với dung lượng và độ ổn định cao cùng với chất lượng dịch vụ được nâng cao và việc phát triển dịch vụ 4G của các đơn vị thông tin di động trên địa bàn Thành phố.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email