Sẽ thực hiện nhanh đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh

  • 10:28 ,05/01/2019

KHPTO - Ngày 4/1, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, TP.HCM sẽ đẩy nhanh việc thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, gắn với quy hoạch, xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đưa thành phố trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước sẽ triển khai dịch vụ di động thế hệ 5 (5G).

Giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân

TP.HCM quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân. Xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3,4, trong đó đạt 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cấp độ 4, nhất là lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp công bố hàng quý đạt mức trên 80%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%. Tập trung cải thiện, khắc phục triệt để chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số chi phí thời gian và chỉ số chi phí không chính thức, phấn đấu chỉ số PAR Index năm 2019 của thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và xác định trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm của cán bộ, công chức khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, “vô cảm”; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp thời hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức thực thi công vụ trong các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Xây dựng nội dung đặt hàng, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực theo các chính sách thu hút mới được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để nghiên cứu, đề xuất cho thành phố tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 của Quốc hội đã cho phép để thành phố có sự bứt phá trong quá trình phát triển.

TP.HCM quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lồng ghép nhiều nội dung và chỉ kiểm tra duy nhất 1 lần trong năm.

Các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh

Tập trung triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy tinh thần, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp và không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học. Tiếp tục cơ cấu lại chương trình khoa học và công nghệ thành phố theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Tập trung thực hiện công tác truyền thông Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt thông tin và hiểu sâu hơn, vận dụng vào quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố.

Triển khai nhanh các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM sẽ triển khai nhanh các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (xây dựng các cây cầu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Quảng trường Hồ Chí Minh, Nhà hát giao hưởng và vũ kịch,...) để có sự tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển thành phố, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư.

Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, trong đó thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, đúng luật, đảm bảo công bằng, chính xác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng hiểu, đồng thuận và chấp hành chủ trương của nhà nước. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Khẩn trương triển khai các đề án quan trọng

Khẩn trương triển khai các đề án: đề án phát triển hệ thống logictics của thành phố, xây dựng một khu công nghiệp mới tạo điều kiện cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu; đề án phát triển thương mại điện tử; đề án phát triển công nghiệp văn hóa; đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của khu vực và cả nước; đề án xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm ngang tầm khu vực Đông Nam Á; đề án xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ bất động sản khu vực và cả nước.

Khẩn trương triển khai chương trình hợp tác với Bộ thông tin và truyền thông để vừa đẩy nhanh việc thực hiện Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn năm 2025 gắn với quy hoạch, xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố, vừa triển khai ngành công nghiệp điện tử viễn thông phục vụ phát triển thành phố theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đưa thành phố trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước sẽ triển khai dịch vụ di động thế hệ 5 (5G).
Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email