Sẽ giải quyết tình trạng ngập nước ở một số tuyến đường

  • 22:04 ,08/10/2018

Ảnh: BGT

KHPTO - TP.HCM đã khởi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), dự kiến hoàn thành năm 2018, sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập 4/9 tuyến đường: Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn.

Thực hiện chương trình giảm ngập nước, TP.HCM triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, tính đến  9 tháng đầu năm 2018, thành phố đã triển khai nạo vét 569.639 m lòng cống thoát nước (đạt 98,67% so với kế hoạch năm 2018), duy tu nạo vét 83 tuyến (17.644 m) kênh rạch và cửa xả, sửa chữa 2.521 hầm ga, thay 955 m cống bị xuống cấp có khả năng sụp, mở rộng 1.972 miệng thu nước và thay 4.065 nắp hầm ga, nạo vét 15.787 hầm ga, nạo vét 66.524 máng của hầm ga thu nước, nâng 1.057 khuôn hầm ga, thay 3.292 khuôn hầm ga, sửa chữa máng lưỡi của hầm ga 2.099 cái..

Từ đầu năm đến nay tiếp nhận thêm 16 tuyến cống với chiều dài 41 km đạt 64,43% so với kế hoạch 200 km cống, đã phát huy tác dụng, tăng năng lực thoát nước.

Trong thời gian chưa hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, thành phố đã tập trung đầu mối về tổ chức, bộ máy để thực hiện công tác quản lý, duy tu hạ tầng thoát nước đô thị có trọng tâm trọng điểm, kịp thời thực hiện các công trình cấp bách trong việc kết nối, mở hướng thoát nước, tăng khả năng thu nước cục bộ…, tiếp tục vận hành 1.077 van ngăn triều, 26 trạm bơm với 56 máy bơm cố định và di động (công suất từ 168 m3/h đến 84.000 m3/h, tổng công suất 302.880 m3/giờ) cùng với việc vận hành đồng bộ 5 cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy – Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, vận hành trạm bơm có công suất 26.000 đến 96.000m3/h tại đường Nguyễn Hữu Cảnh để hỗ trợ chống ngập).

Công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước vẫn còn tương đối chậm, làm tăng áp lực thoát nước lên hệ thống thoát nước thành phố vốn chưa đáp ứng nhu cầu thoát nước của thành phố, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân: Tính  đến tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố:

+ Còn 23 vị trí ảnh hưởng do thi công dự án (trong 9 tháng đã xử lý được 3 vị trí).

+ Còn 67 vị trí kênh rạch bị lấn chiếm (trong kỳ đã xử lý được 28 vị trí).

+ Còn 84 vị trí tuyến cống bị lấn chiếm (trong kỳ đã xử lý được 8 vị trí).

+ Còn 76 vị trí bị lấn chiếm hầm ga (trong kỳ đã xử lý được 12 vị trí).

+ Còn 50 vị trí bị lấn chiếm cửa xả (trong kỳ đã xử lý được 9 vị trí).

Cuối năm 2017, Thành phố đã khởi công dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm), sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập 1/9 tuyến đường: Nguyễn Văn Hưởng.

Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện khá tốt. Đã đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 9.132,5 tấn/ngày chất thải rắn đô thị, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đi vào ổn định, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đạt 100%. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế đạt tỷ lệ 100%.

Tiếp tục thực hiện các đợt giám sát, lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường định kỳ; giám sát hoạt động của trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp. Duy trì kết quả 100% khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoàn thành cơ bản hạ tầng khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 phục vụ chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm và cơ sở không còn phù hợp với quy hoạch. Phối hợp với tỉnh Bình Dương triển khai công tác giảm tình hình ô nhiễm trên kênh Ba Bò theo kế hoạch liên tịch đã ký.

TP.HCM đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế trên địa bàn thành phố. Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý nghĩa trang; quy định quản lý chất thải sinh hoạt; quy định về giá tối đa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải.

Tăng cường công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn đến các quận huyện. Hướng dẫn các quận huyện về phương thức hỗ trợ cho người dân trong triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Triển khai ứng dụng hướng dẫn phân loại rác tại nguồn trên điện thoại thông minh. Phối hợp với Công ty mGreen thí điểm ứng dụng công nghệ số thực hiện phân loại rác tại nguồn và thu hồi rác tái chế. Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và tổ giúp việc chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố.

TP.HCM cũng tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố đến năm 2020.Tham gia hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hoàn thiện danh mục các chương trình thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố năm 2018 và kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020.

Q.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email