Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

  • 15:42 ,26/03/2018
KHPT - Với mục đích trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc biên soạn sách giáo khoa, NXB giáo dục Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo quốc tế “Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế”.

Hội thảo được tổ chức để mở rộng và nâng cao hiểu biết về cơ sở lý luận của việc phát triển sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực và các cách tiếp cận hiện đại về lý luận dạy học. Xây dựng các tiêu chí làm cơ sở cho việc soạn thảo và đánh giá sách giáo khoa các môn học phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Vận dụng các lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế trong việc biên soạn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Viện bồi dưỡng giáo dục thuộc Trường đại học Potsdam (Đức) và chuyên gia của Trường đại học Timepere  (Phần Lan) đã trình bày nhiều vấn đề quan trọng về sách giáo khoa phát triển năng lực; vấn đề khái niệm và bản chất của phát triển năng lực trong giáo dục; khái niệm và vai trò, vị trí của sách giáo khoa trong việc phát triển năng lực người học; những tiêu chí cơ bản để phân tích và đánh giá sách giáo khoa phát triển năng lực. Quy trình biên soạn, từ hình thành ý tưởng, dự thảo đề cương, biên soạn bản thảo, chỉnh lý và hoàn thiện bản mẫu trước khi in ấn; các vấn đề cụ thể thuộc về kỹ năng, kỹ thuật biên soạn, từ  cấu trúc các trang sách, sự phối hợp hình ảnh và phần chữ, cách trình bày các trang đôi...; sự phối hợp giữa tác giả, biên tập viên và hoạ sĩ trong quá trình biên soạn, việc biên soạn các tài liệu điện tử đi kèm với sách giáo khoa, các tài liệu bổ sung trên mạng.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng trao đổi về mối quan hệ giữa sách giáo khoa phát triển năng lực và các bài tập đặt ra cho học sinh trong quá trình dạy học; vai trò của bài tập trong việc phát triển năng lực cho người học; khái niệm, bản chất, các kiểu loại bài tập, các bước tiến hành cụ thể trong việc biên soạn bài tập cho học sinh, mối quan hệ giữa bài tập và các chuẩn cần đạt được trong giáo dục. Cấu trúc của sách giáo khoa với các vấn đề dung lượng, trình tự của các chương bài trong một cuốn sách; cách thức thể hiện yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông thành mục tiêu bài học trong sách giáo khoa và cách thức triển khai mục tiêu đó; các phương pháp dạy học được thể hiện trong sách giáo khoa, việc biên soạn câu hỏi và tổ chức hoạt động cho học sinh trong sách; cách thức kiểm tra, đánh giá trong sách giáo khoa; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sách giáo khoa; kinh nghiệm chuyển đổi biên soạn từ định hướng dạy học kiến thức sang định hướng phát triển năng lực.

Hội thảo là một bước chuẩn bị của NXB Giáo dục Việt Nam nhằm thực hiện nhiệm vụ biên soạn SGK mới phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

Với đội ngũ tác giả là các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín trong toàn quốc và các tiềm lực sẵn có, NXBGDVN cam kết sẽ biên soạn, xuất bản những bộ sách giáo khoa tiệm cận được xu thế giáo dục thế giới, đáp ứng định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học theo tinh thần về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email