Ra mắt Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật TP.HCM

  • 08:40 ,01/01/2021

KHPTO – Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật TP.HCM (RICH) vừa nhận được quyết định đi vào hoạt động tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM trong lễ ra mắt tổ chức hôm 30/12/2020. Trung tâm RICH có các hoạt động cốt lõi, gồm: tư vấn đổi mới công nghệ, tư vấn quản lý kinh tế vi mô, tư vấn quản lý phát triển bền vững.

Đây là đơn vị do Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM chủ trương thành lập, được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoạt động.

Ông Trần Lê Đình Hiếu - giám đốc Trung tâm RICH cho biết, trung tâm là nơi tạo điều kiện để kết nối các sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, các nghiên cứu sinh với các nhà khoa học nhằm thực hiện những đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, Trung tâm cũng là địa chỉ tin cậy hậu thuẫn cho các dự án khởi nghiệp và các hoạt động sáng tạo khoa học. RICH sẽ tập trung vào hướng tư vấn ứng dụng triển khai công nghệ số 4.0, tự vấn công nghệ chuyển đổi kết hợp AI - Big Data - IoT để tạo ra chuỗi giá trị mới trong ngành.

Ngoài ra, Trung tâm này cũng tập trung vào cung cấp dịch vụ tư vấn kinh tế tuần hoàn số đến doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hướng đến tiết kiệm tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường; biến rác thải của ngành này thành nguồn nguyên liệu của ngành kia.

Đây còn là nơi xúc tiến chuyển giao kết quả nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong dài hạn thông qua các hội nghị và hội thảo khoa học theo các lĩnh vực đăng ký.

Việc hợp tác nghiên cứu quốc tế và đưa tri thức khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn cũng được trung tâm RICH triển khai trên diện rộng.

TRẦN HOÀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email