Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

  • 07:11 ,21/10/2020

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ.

KHPTO - Sau gần 5 ngày, từ ngày 14 - 18/10/2020 làm việc khẩn trương và nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ mới với 61 ủy viên (còn khuyết 4 người sẽ được bầu bổ sung sau đại hội).

Trong đó, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI có 16 người; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng, được các đại biểu bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu tuyệt đối (100%) và 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Nguyễn Thành Phong và ông Trần Lưu Quang. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa XI là ông Dương Ngọc Hải.

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%; phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD/người; đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố; phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index); tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Cùng với đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. 100% các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính quyền số ở TP.HCM.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ TP.HCM xây dựng và thực hiện 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020 -2025/2030 gồm chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố; chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.

Báo cáo chính trị trình đại hội xác định mục tiêu chung là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây

dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI gửi lời cảm ơn đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Tân Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ. Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XI tiếp nhận hoàn toàn các công việc do Ban chấp hành khóa X giao lại theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XI sẽ tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của thành phố vì cả nước, cùng cả nước. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động, tiếp tục công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; sự quan tâm hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ ngành trung ương và các nước bạn. Ban chấp hành kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác của bạn bè quốc tế chung sức cùng chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI ra mắt đại hội.
 

26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP.HCM (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

2. Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TP.HCM.

3. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD/người.

4. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

5. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.

6. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP.

7. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

8. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

9. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

10. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM.

11. Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/ vạn dân.

12. Tiếp tục duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

13. Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (hướng tới năm 2030: 1,6 con/phụ nữ).

14. Tiếp tục duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch.

15. Tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

16. Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới năm 2030: 100%).

17. Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 15%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn thành phố đạt 2,5 km/km2.

18. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5 m2/người.

19. Đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65 m2/người (hướng tới năm 2030 không dưới 1 m2/người).

20. Phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

21. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

22. Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%, kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hàng năm, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm 10% số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng so với nhiệm kỳ trước.

23. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%.

24. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương (theo Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

25. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

26. 100% các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính quyền số ở TP.HCM.

Nhóm P.V
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email