Quan tâm và thực hiện tốt chính sách đãi ngộ trí thức

  • 01:22 ,22/05/2021

Tôn vinh trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu tại buổi họp mặt năm 2016.

KHPTO - Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang ban hành nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút trí thức có trình độ cao về tỉnh công tác. Đặc biệt, hàng năm, nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt trí thức khoa học - công nghệ gắn với triển khai nhiều hoạt động thiết thực; trong đó, có hoạt động vinh danh tiến sĩ và tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.

Thống kê sơ bộ, tính đến cuối năm 2020, Tiền Giang có trên 22.000 trí thức có trình độ từ đại học trở lên; trong đó, có 63 trí thức có trình độ tiến sĩ, 1.167 trí thức có trình độ thạc sĩ, được đào tạo với với nhiều chuyên ngành khác nhau. Phần lớn trí thức sau khi đào tạo được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, phát huy được tài năng, trí tuệ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và có nhiều công trình khoa học được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội… Hàng năm, tỉnh có hàng trăm sáng kiến, sáng tạo của đội ngũ trí thức được ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống.

Nhằm biểu dương, ghi nhận kết quả học tập, nghiên cứu khoa học cũng như sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, hàng năm, Liên hiệp hội phối hợp với Sở nội vụ (Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh), các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức vinh danh những tiến sĩ mới tốt nghiệp nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 hàng năm. Ngoài ra, định kỳ 2 năm một lần, Liên hiệp hội còn phối hợp với Sở khoa học và công nghệ, Sở nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu” để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có công trình khoa học, đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực (cá nhân được tôn vinh không đòi hỏi tiêu chuẩn về bằng cấp, học vị, yêu cầu có công trình khoa học, đề tài, sáng kiến, sáng tạo ra sản phẩm được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội).

Tôn vinh trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu tại buổi họp mặt năm 2016Lãnh đạo tỉnh trao tặng khánh vàng cho tân tiến sĩ.

UBND tỉnh cũng đã tổ chức vinh danh 63 tiến sĩ và tổ chức 4 lần tôn vinh “Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu” với tổng số 62 trí thức tiêu biểu được tôn vinh (năm 2012 tôn vinh 15 trí thức; năm 2014 tôn vinh 20 trí thức; năm 2016 tôn vinh 11 trí thức; năm 2018 tôn vinh 16 trí thức; năm 2020 không tổ chức họp mặt trí thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Qua đó, đã góp phần khích lệ, động viên đội ngũ trí thức tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hầu hết những công trình khoa học của trí thức đều được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế…

Với vai trò tập hợp, quy tụ đội ngũ trí thức, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đã góp phần cùng với các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo môi trường thuận lợi để tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và cống hiến. Công tác trí thức được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh rất quan tâm. Hiện tại, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách thu hút cán bộ có trình độ sau đại học về tỉnh công tác với chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm quy tụ đội ngũ trí thức tham gia đóng góp, hiến kế trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh gắn với định hướng phát triển chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như của cả nước.

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang; trong đó, giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần 400 triệu đồng; phó giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần 350 triệu đồng; tiến sĩ/bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ một lần 300 triệu đồng; thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ một lần 250 triệu đồng.
Bài và ảnh: HUỲNH VĂN XĨ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email