Quan sát dữ liệu nuôi cấy phôi thai qua camera

  • 18:55 ,15/10/2019

KHPTO - Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc vừa triển khai ứng dụng công nghệ Time-lapse cho “Tủ nuôi cấy phôi thế hệ mới với những tính năng vượt trội giúp nâng cao hiệu quả điều trị trong hỗ trợ sinh sản”.

Các chuyên gia về sản khoa nhấn mạnh, việc nuôi cấy phôi là một quá trình quan trọng có tính quyết định thành công của một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm. Trứng sau khi được thụ tinh và phát triển thành phôi được nuôi trong tủ nuôi cấy cho tới giai đoạn đông phôi hoặc chuyển phôi (2 - 6 ngày).

Cho tới hiện nay, sự phát triển về công nghệ của các tủ nuôi cấy phôi đã trải qua 3 giai đoạn cơ bản, từ tủ nuôi cấy lớn một cửa, đến tủ nuôi cấy nhiều ngăn và cải tiến gần nhất là tủ nuôi cấy nhiều ngăn tích hợp hệ thống kính hiển vi soi ngược và camera (công nghệ Time-lapse).

Về quy trình nuôi cấy phôi trong tủ Time-lapse: mỗi phôi sẽ được nuôi cấy riêng biệt và được camera ghi nhận hình ảnh phôi ở các giai đoạn phôi phân chia. Dữ liệu hình ảnh phôi này sẽ được truyền vào máy vi tính; vì vậy, chuyên viên phôi học có thể đánh giá chất lượng phôi dựa vào hình thái cũng như động học của phôi mà không cần phải lấy phôi ra ngoài, quá trình nuôi cấy phôi sẽ không bị gián đoạn, môi trường nuôi cấy phôi sẽ ổn định nhất so với việc nuôi cấy phôi thông thường.

Thông tin của mỗi phôi sẽ chi tiết hơn, giúp các chuyên viên phôi học chọn lựa đúng phôi có khả năng làm tổ cao nhất. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligene, AI) cũng đã ra đời, giúp việc đánh giá phôi được nhanh hơn và khách quan hơn.

Theo nghiên cứu của B. Aparicio Ruiz và cộng sự vào năm 2018 trên 4.010 ca chuyển phôi tại cùng một trung tâm IVF ở châu Âu, cho kết quả tỷ lệ phôi nang bình thường và phôi nang tốt trong tủ Time-lapse lần lượt là 47,2% và 27,9%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so nuôi cấy phôi thông thường trong tủ nhiều ngăn với tỷ lệ lần lượt là 41,3% và 22,1%.

Theo nghiên cứu phân tích tổng hợp của tác giả Pribenszky C và cộng sự năm 2017 đăng trên tạp chí Reprod Biomed Online 2018 cho thấy kết quả nuôi cấy phôi trong tủ Time-lapse cải thiện kết cục lâm sàng (tỷ lệ có thai, sẩy thai sớm, tử sản và tỷ lệ sinh sống) so với nuôi cấy thông thường. Phân tích tổng hợp này gồm 5 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (n = 1.637) cho kết quả là nuôi cấy phôi trong tủ Time-lapse có tỷ lệ thai lâm sàng hơn so với nuôi cấy thông thường (51% so với 39.9%), giảm đáng kể tỷ lệ sẩy thai sớm (15,3% so với 21,3%) và tăng đáng kể tỷ lệ sinh sống (44,2% so với 31,3%).

Tủ nuôi cấy công nghệ Time-lapse còn giúp các bác sĩ dễ dàng có được các dữ liệu hình ảnh, video, kết quả đánh giá phôi được truyền trực tiếp từ phòng lab đến máy tính phòng tư vấn, từ đó các bác sĩ có thể tư vấn cho khách hàng với các thông tin rõ ràng và cụ thể; đồng thời, khách hàng cũng có trải nghiệm tuyệt vời hơn khi được xem những thước phim đầu đời của bé do camera tại mỗi buồng nuôi cấy phôi ghi nhận liên tục từ khi hình thành mầm sống đầu tiên cho đến suốt quá trình phát triển của phôi.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email