Project Fi

  • 22:08 ,27/11/2016
KHPTO - Hiện nay, dịch vụ mạng dữ liệu tốc độ cao Project Fi (LBVMVT 612) mới chỉ mở cho khách hàng của một số nhà mạng tại Mỹ mà thôi. Khi những khách hàng này ra nước ngoài thì họ cũng có thể thông qua dịch vụ roaming dùng Project Fi tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ.

Trong danh sách này hiện chưa thấy có Việt Nam, vì vậy mà có lẽ chúng ta còn phải chờ khá lâu mới sử dụng được Project Fi.

Ngoài ra, như trong bài đã nói, chỉ có những ai sử dụng smartphone Nexus 6 mới tiếp cận được Project Fi. Khi đăng ký dịch vụ, họ sẽ được cung cấp miễn phí một SIM card có tính năng này. 

Lê Thanh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email