Phương thức mới khai thác khí methan thải

  • 23:06 ,01/11/2017

KHPTO - Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã đưa ra một phương thức mới để khai thác khí methan thải.

Nhóm nghiên cứu đã tìm ra cách sử dụng điện từ các nguồn tái tạo để biến đổi methan thành các chất dẫn xuất methanol - chất lỏng được dùng làm nhiên liệu xe hơi hoặc tiền chất cho nhiều loại sản phẩm hóa học. 

Các quy trình công nghiệp hiện nay để chuyển đổi khí methan thành các dạng hóa chất lỏng trung gian đòi hỏi nhiệt độ hoạt động rất cao và thiết bị đắt đỏ và cồng kềnh. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển được một quy trình điện hóa ở nhiệt độ thấp liên tục bổ sung chất xúc tác để thực hiện nhanh việc chuyển đổi. Điện cung cấp cho các hệ thống này có thể bắt nguồn từ các tuabin gió hoặc các tấm pin mặt trời đặt gần hệ thống. Quá trình điện hóa có thể cung cấp một phương thức để biến đổi khí methan từ xa, nơi có nhiều trữ lượng methan.

Phương pháp mới sẽ cho phép chuyển đổi methan với chi phí thấp tại các địa điểm xa và mở đường cho việc sử dụng nguồn cung cấp khí methan lớn bị thải loại.

BÌNH MINH (Scitech Daily, 10/2017)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email