Phát triển nghề chế biến rau quả trở thành ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn

  • 09:37 ,29/11/2021

Nông dân thu hoạch rau. Ảnh: L.T.M

KHPTO - Theo đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam sẽ phát triển ngành chế biến rau quả trở thành ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt từ 8 - 10 tỷ USD. Trong đó, tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến đạt 30% trở lên. Tổn thất sau thu hoạch rau quả giảm bình quân trên 1,0%/năm. Trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản rau quả xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến. Công suất chế biến rau quả đạt 2 triệu tấn sản phẩm/năm, gấp gần 2 lần so với năm 2020. Thu hút đầu tư mới từ 50 - 60 cơ sở chế biến rau quả có quy mô lớn và vừa; xây dựng, phát triển thành công một số tập đoàn, doanh nghiệp chế biến rau quả hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới với khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

Nhiệm vụ của đề án là đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực chế biến rau quả; phát triển cơ sở sơ chế, bảo quản rau quả tươi; đẩy mạnh chế biến các sản phẩm rau quả chủ lực, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tổ chức sản xuất rau quả nguyên liệu phục vụ chế biến; phát triển thị trường tiêu thụ rau quả.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email