Phát triển du lịch nông thôn - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể

  • 17:42 ,04/10/2021

Du lịch cũng là cơ hội cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển.

KHPTO - Một trong những giải pháp trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 do UBND TP.HCM ban hành là phát triển du lịch nông thôn. Đây là giải pháp vừa hỗ trợ du lịch phát triển theo xu hướng hiện nay, cũng là giải pháp để thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Để thực hiện giải pháp này, UBND TP.HCM đã giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phổi hợp Sở du lịch, UBND thành phố Thủ Đức, UBND quận, huyện hỗ trợ liên kết các tuyến, tour du lịch hiện có trên địa bàn thành phố với việc trải nghiệm sản xuất tại các hợp tác xã, đặc biệt là trải nghiệm sản xuất tại các hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống, hợp tác xã hoa cây kiểng, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Định hướng phát triển trong thời gian tới của ngành du lịch về du lịch nông thôn là tạo ra nhiều thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia cùng phát triển.

Theo UBND TP.HCM, từ nền tảng du lịch nông nghiệp hiện có, TP.HCM có những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao - là sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách. Cùng với đó, quan tâm đến phát triển du lịch nông nghiệp gắn với khai thác thực phẩm ngon sạch và không gian sinh hoạt của các nông hộ, các trang trại, cộng đồng nông nghiệp, tạo ra không gian sống thoáng đạt mang tính đồng quê, có sức lôi cuốn đặc biệt với du khách trong và ngoài nước với mọi lứa tuổi khác nhau.

Mặt khác, xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn kết du lịch với các làng nghề, để góp phần vào phát triển kinh tế, bảo vệ giá trị truyền thống và giao hòa tự nhiên, văn hóa và con người giữa các đô thị và nông thôn thông qua việc đến ở hoặc tham quan có mục đích nhằm hưởng ứng các sản vật địa phương tại từng nông hộ gia đình hoặc trang trại.

Để triển khai thực hiện định hướng trên, TP.HCM cũng đề ra các nhiệm vụ chính. Đó là vận dụng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông thôn tại Thành phố. Nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất để phát triển du lịch nông thôn. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch nông thôn, liên kết với các sản phẩm khác trong Thành phố và các địa phương lân cận. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch nông thôn đến các thị trường trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại các vùng nông thôn.

Để tận dụng thời cơ phát triển cùng với du lịch nông thôn, các hợp tác xã, tổ hợp tác cần tập trung quảng bá, liên kết với nhau và liên hệ chính quyền địa phương để phát triển du lịch, từ đó phá triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa…

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email