Office không bản quyền

  • 09:21 ,15/10/2019
KHPTO - Mục "Mẹo vặt", LBVMVT số 692 có nói về một số giới hạn thường gặp của bộ Office không bản quyền. Nhân đây, tôi cũng xin đề cập trường hợp bộ Office 2010 có key bản quyền nhưng bỗng dưng ngưng hoạt động, xuất hiện thông báo đại loại như "Product Activation required", "Unlicensed Product"...

Nếu key bản quyền đó là "chính hiệu", không phải là key trôi nổi trên mạng hay do crack mà có được, thì trước hết bạn hãy xem lại ngày giờ hệ thống có đúng không. Nếu không đúng thì hãy chỉnh lại cho đúng, sau đó gõ dòng lệnh sau trong Command prompt (rồi Enter) nếu bạn chạy Windows 64-bit với Office 32-bit:

"%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K

Còn nếu bạn dùng Windows 32-bit hoặc dùng Office 64-bit với Windows 64-bit thì dùng dòng lệnh:

"%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K

Hoặc bạn cũng có thể gỡ Office 2010, khởi động máy rồi cài lại Office 2010.

Hoài Vũ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email