Ô cửa

  • 16:25 ,15/04/2019
Mở toang ngày mưa phố
bằng ô cửa màu buồn
nơi thời gian nghiêng rệu
tôi dệt giấc mơ suông

Em qua mùa quá khứ
bên bóng người bậc thang
tôi mộng du câu hát
khóc rách những muộn màng

từ nơi thềm trăng cũ
tôi rụng một hình dung
em trôi vào đêm rỗng
tự phai những ngại ngùng

một ngày bên vách phố
tôi đối thoại khoảng không
sớm nay mùa trở nắng
chỉ còn tiếng mưa lòng

KAI HOÀNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email