Những ưu đãi trong Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM

  • 12:12 ,24/11/2016

KHPTO - Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM cho biết, DN đầu tư vào khu nông nghiệp được hưởng những chính sách ưu đãi của thành phố quy định đối với Khu nông nghiệp công nghệ cao cũng như các quy định chung của Nhà nước về ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Ưu  đãi về đất đai

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

Hỗ trợ về đầu tư:

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần và thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 6 tháng. Mức kinh phí đào tạo phải phù hợp với các quy định hiện hành.

Trường hợp nhà đầu tư tuyển dụng lao động dài hạn chưa qua đào tạo nghề, đang sinh sống trong rừng đặc dụng để đào tạo và sử dụng, góp phần bảo vệ rừng đặc dụng thì doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo trực tiếp một lần tại doanh nghiệp cho mỗi lao động là 3 triệu đồng/3 tháng.

Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước; được giảm 50% phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước.

Hỗ trợ không quá 60% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

Hỗ trợ không quá 70% chi phí xử lý chất thải cho các nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản quy mô lớn, đã đầu tư, sử dụng nhiều lao động, có tác động lớn đến kinh tế, xã hội địa phương.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km; khoảng cách hỗ trợ được tính từ địa điểm đặt nhà máy hoặc cơ sở bảo quản, chế biến đến trung tâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của địa phương đó theo đường ô tô gần nhất; khối lượng vận chuyển tính theo công suất thực tế nhà máy; hỗ trợ một lần ngay sau khi hoàn thành đầu tư; thời gian tính hỗ trợ là 5 năm.

Ngoài hỗ trợ theo quy định, nếu dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ thêm 70% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng các hạng mục nêu trên (có thể lập dự án riêng).

Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Khu nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đầu tư vào khu chỉ trả tiền thuê đất nông nghiệp theo quy định (không tính chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng). Thời hạn thuê đất được cơ quan có thẩm quyền xác định tùy theo từng dự án cụ thể, tối đa là 50 năm. Hiện tại, tiền thuê đất được áp dụng là 1.140 đồng/m2/năm (Một nghìn một trăm bốn mươi đồng).

Doanh nghiệp chỉ phải đóng 50% chi phí duy tu bảo dưỡnghạ tầng theo quy định, được đóng hàng năm và ổn định trong 5 năm. Riêng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ (không thực hiện hoạt động sản xuất) hoặc đào tạo nguồn nhân lực khoa học-công nghệ phục vụ cho yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì được miễn tiền duy tu bảo dưỡng hạ tầng.

Phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng (nhà đầu tư chỉ nộp 50%) tương ứng với số tiền là 7.752.000 đồng/ha/năm (bảy triệu bảy trăm năm mươi hai đồng). Doanh nghiệp được hỗ trợ thủ tục thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, thủ tục thuê đất, quy hoạch xây dựng. Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, sẽ được hỗ trợ các thủ tục về thuế, cung ứng nguồn nhân lực, thủ tục xuất nhập khẩu máy móc công nghệ.

Được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi của các ngân hàng, quỹ tín dụng. Đối với các dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao phù hợp Danh mục công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao theo quyđịnh hiện hành sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay vốn.

Các doanh nghiệp, cá nhân có ý định đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM có thể liên hệ trực tiếp Ban quản lý dự án để có them thông tin chi tiết. 

Anh Đức
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email