Những hỗ trợ khách hàng tại Công viên phần mềm Quang Trung trong mùa dịch Covid-19

  • 20:16 ,28/04/2020

KHPTO - Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) vừa công bố những chính sách hỗ trợ cho các khách hàng trong mùa dịch Covid-19 nhằm giảm thiểu những khó khăn, rủi ro cho các khách hàng trong mùa dịch, cũng như giúp các doanh nghiệp vực dậy tăng trưởng sau những khó khăn hiện tại.

Chính sách hỗ trợ lần thứ nhất được công bố vào ngày 1/4/2020 với những gói hỗ trợ đặc biệt cho các khách hàng bị ảnh hưởng nặng hoặc bị đóng cửa, phong tỏa do dịch Covid-19. Cụ thể, có 3 gói hỗ trợ dành cho khách hàng ngày 1/4 - 1/6/2020.

- Gói 1: Miễn 1 tháng phí thuê mặt bằng và đường truyền Internet dành cho các cá nhân, doanh nghiệp CNTT thuê văn phòng làm việc, thuê mặt bằng dịch vụ tiện ích của QTSC bị đóng cửa, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

- Gói 2. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ đường truyền Internet của QTSC. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này được áp dụng khác nhau cho từng đối tượng và theo chính sách của QTSC (Liên hệ Trung tâm viễn thông qua số (028) 3715 8888, bấm số máy lẻ 1).

- Gói 3. Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp CNTT thuê văn phòng back-up (trường hợp mở rộng văn phòng để giãn mật độ khoảng cách ngồi làm việc của nhân viên, đáp ứng kịp thời việc di dời văn phòng trong trường hợp văn phòng đang làm việc bị phong tỏa khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước).

Tiếp theo, vào ngày 24/4 vừa rồi, QTSC tiếp tục công bố chính sách hỗ trợ thứ hai với các gói hỗ trợ trực tiếp cho toàn bộ khách hàng của QTSC qua 2 gói cụ thể.

- Gói 1: Miễn phí từ 1 đến 3 tháng tiền thuê mặt bằng (không bao gồm phí dịch vụ tòa nhà, điện nước và các chi phí phát sinh khác) đối với từng đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có hợp đồng thuê mặt bằng với QTSC, áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 – 31/12/2020; tuy nhiên không áp dụng đối với hợp đồng hợp tác khai thác mặt bằng dịch vụ tiện ích. Liên hệ số máy lẻ 999 khi gọi số điện thoại đã đề cập ở trên.

- Gói 2: Giảm 30% phí đường truyền Internet trong 2 tháng đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp CNTT hoạt động tại QTSC và sử dụng dịch vụ đường truyền Internet của QTSC trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 - 31/7/2020. Liên hệ số máy lẻ 1 khi gọi số điện thoại đã đề cập ở trên.

TÔN GIA QUYỀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email