Nhớ cô giáo

  • 14:25 ,06/01/2019
Liên hoan sao chẳng hát hò
Lệ cô rơi lệ học trò rơi theo
Dù mai góc biển lưng đèo
Ước đời mãi mãi trong veo tuổi hồng...
NGUYỄN NGỌC HƯNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email