Tăng cường kiểm soát việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

  • 15:27 ,12/10/2017
(KHPTO) Bộ Y tế vừa ban hành đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2017-2020 thực hiện từ tháng 10-2017 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trọng tâm là kháng sinh; góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

 

Mục đích đến năm 2020, đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc. Trước đó, kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các cơ sở bán lẻ thuốc ở vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp, nhất là vùng nông thôn. Cùng đó, việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú vẫn còn tình trạng kê đơn theo tên thương mại; hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân còn sai sót và chưa đầy đủ về hàm lượng, liều lượng, đường dùng, thời điểm dùng; lạm dụng kháng sinh, thuốc tiêm, vitamin, kê quá nhiều thuốc cho một đơn thuốc. Đặc biệt, việc bán thuốc kê đơn mà không có đơn còn phổ biến, trong khi với hầu hết các loại thuốc trong đó có thuốc kháng sinh, hành vi bán lẻ thuốc mà không có đơn thuốc còn là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo quy định, đối với hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn thuốc bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng; hành vi kê đơn thuốc không ghi đầy đủ, rõ ràng, không chính xác trong đơn bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

ST

Ý kiến của bạn

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email