Nhiều giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn

  • 12:00 ,29/10/2019

KHPTO - Nhiều năm qua, TP.HCM duy trì triển khai chương trình, đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm nhằm giải phóng sức lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp giảm nghèo bền vững ở khu vực này.

Trên thực tế, người lao động chỉ sử dụng khoảng 80% thời gian làm việc, 20% thời gian còn lại nhàn rỗi. Do kinh tế nông thôn là thuần nông, lao động theo thời vụ, ngành nghề phát triển chậm, nên sau khi thu hoạch mùa màng, nhiều người không có việc làm. Nguy cơ khác mà lao động nông thôn đối mặt là trong 5 năm tới, sẽ thiếu việc làm do đất nông nghiệp bị thu hẹp từ quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh đó, thành phố vẫn còn một bộ phận lao động thiếu trình độ chuyên môn sâu, tay nghề chưa cao khó đáp ứng yêu cầu đổi mới. Những trường hợp này còn trong độ tuổi lao động hoặc thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Chính vì vậy, đào tạo nghề và giải quyết việc làm (Đề án 1956, thay thành 971; chính sách giảm nghèo bền vững) cho lao động nông thôn là giải pháp toàn diện gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng làmột trong những giải pháp hiệu quả giúp thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo ở khu vực nông thôn.

Để triển khai hiệu quả chính sách trên, TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp để người lao động có nhận thức đúng đắn về học nghề, về vị thế của người lao động

trong phát triển kinh tế - xã hội; khảo sát nhu cầu học nghề và tìm việc làm cho lao động nông thôn gắn với tư vấn, thông tin nghề nghiệp; tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, sau đó giới thiệu những người ở độ tuổi lao động đi đào tạo nghề. Đồng thời, thông báo nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm cho các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, TP.HCM triển khai đào tạo nghề cho lao động chính sách ở trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng và đa dạng lĩnh vực đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhu cầu của thị trường lao động.

Qua triển khai đào tạo theo chương trình 971 và giảm nghèo bền vững, đến nay, thành phố đã đào tạo trình độ sơ cấp cho 39.427 người, đào tạo nghề cho trên 27 ngàn người, giải quyết việc làm cho gần 90% lao động nông thôn.

Thông qua nhiều chính sách hỗtrợđào tạo nghề, giải quyết việc làm, tính đến nay, thành phố đã góp phần làm giảm hơn 42.000 hộ nghèo và 34.000 hộ cận nghèo. Trong đó, hơn 13.200 hộ vượt chuẩn cận nghèo còn thiếu hụt về trình độ nghề, 401 hộ vượt chuẩn cận nghèo còn thiếu hụt về việc làm.

NAM TIẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email