Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã

  • 10:27 ,10/07/2018

KHPTO - Ông Trần Ngọc Hổ - phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP.HCM cho biết, thành phố sẽ triển khai thực hiện các mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, phù hợp với tình hình sản xuất và các tiềm năng tại địa phương, gắn với liên kết cung ứng tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, chọn và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp và mô hình phát triển ngành nghề nông thôn - tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, điển hình ở nông thôn.

Sau khi khảo sát tình hình hoạt động và tổ chức lấy ý kiến, Sở NN&PTNT TP.HCM thống nhất lựa chọn 7 đơn vị để thí điểm mô hình HTX tiên tiến, hiện đại. Đây là kết quả thực hiện chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình HTX tiên tiến, hiện đại, phù hợp với lợi thế sản xuất từng địa bàn gắn với mô hình cánh đồng mẫu lớn, ít nhất 1 HTX/huyện.

Đây không phải là thành lập HTX mới mà căn cứ trên tình hình hoạt động của các HTX sẵn có để lựa chọn theo các tiêu chí phù hợp.

HTX phải có hoạt động phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của thành phố và đặc điểm của từng địa phương; có tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của thành viên, cộng đồng và có khả năng mở rộng thành viên; có mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn; có đủ năng lực để tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Các HTX được chọn thí điểm gồm: HTX Tân Thông Hội, HTX Tiên Phong, HTX Phú Lộc (huyện Củ Chi); HTX Mai Hoa (huyện Hóc Môn); HTX Phước An (huyện Bình Chánh); HTX Hiệp Thành (huyện Nhà Bè) và HTX Cần Giờ (huyện Cần Giờ). Danh sách HTX này đã được gửi trình UBND TP.HCM để đề nghị xem xét, chấp thuận.

Theo Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM, đến nay, trên địa bàn TP.HCM hiện có 45 HTX đang hoạt động (26 HTX đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục giải thể) với 1.974 thành viên.

Diện tích sản xuất của 45 HTX này là 524 ha (trong đó 203 ha được chứng nhận VietGAP); sản lượng sản xuất 25.432 tấn/năm.

Trong 45 HTX có 26 HTX hoạt động hiệu quả; 5 HTX hoạt động không hiệu quả. Thành phố cũng còn có 176 tổ hợp tác, trong đó tới 139 tổ hợp tác hoạt động chưa hiệu quả (chiếm gần 80%).

Thành phố đã hỗ trợ 959,6 triệu đồng cho 17 HTX xây dựng cơ sở vật chất ban đầu; 13,824 tỷ đồng cho 14 HTX vay vốn hỗ trợ từ Quỹ CCM; 2,09 tỷ đồng cho 2 HTX vay vốn có hỗ trợ lãi suất; hỗ trợ 23 HTX xây dựng logo, nhãn hiệu.

Hiện các HTX, tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, nhân lực, đất đai và tiêu thụ sản phẩm.

HOÀI AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email