Nhận dạng dấu thanh và mũ trong ký tự tiếng Việt viết tay

  • 14:49 ,20/06/2014

Nhận dạng ký tự viết tay là chủ đề đang được nghiên cứu hiện nay. Nhiều giải pháp được áp dụng cho ký tự tiếng Anh và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bài toán tiếng Việt đang đối mặt với nhiều thách thức, phần lớn vấn đề đến từ dấu mũ và dấu thanh (gọi chung là dấu). Nhóm nghiên cứu Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trường đại học bách khoa Đà Nẵng đề xuất một giải pháp nhận dạng dấu, kể cả trong trường hợp mũ và thanh trong ký tự dính liền nhau – một vấn đề rất phổ biến và ảnh hưởng đáng kể đến kết quả nhận dạng. 

Nhóm nghiên cứu tách riêng dấu và chữ cái bằng kỹ thuật gán nhãn vùng liên thông. Tiếp theo, dấu được phân vào hai lớp: dấu đơn (một dấu mũ hoặc dấu thanh) hoặc dấu kép (mũ và thanh dính liền nhau). Dấu kép (nếu có) tiếp tục được tách ra thành các dấu đơn để chuẩn bị cho bước xử lý cuối cùng. Quá trình nhận dạng được thực hiện bằng phương pháp mô hình Markov ẩn. Giải pháp đề xuất đã được thử nghiệm và thu được kết quả khả quan.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email