Nhà nước sẽ chi trả tiền bảo hiểm khi doanh nghiệp phá sản, giải thể

  • 11:49 ,16/12/2016

KHPTO - Đây là một trong 3 phương án được Bộ LĐTB&XH đề xuất tại Dự thảo trình Chính phủ đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản nợ tiền đóng BHXH.

Phương án thứ nhất, là cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người lao động đến thời điểm người lao động nghỉ việc để làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH hoặc chốt sổ BHXH để người lao động chuyển đơn vị khác. Ngân sách nhà nước đảm bảo khoản tiền nợ BHXH của các doanh nghiệp giải thể, phá sản mà sau khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp không đủ trả tiền nợ đóng BHXH.

Đánh giá tác động của phương án này, Bộ LĐTB&XH cho biết: Đối với phương án này, quyền lợi về BHXH của người lao động được đảm bảo và đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của Luật BHXH. Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước phải bố trí một khoản kinh phí đảm bảo tiền nợ đóng BHXH của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản (tính đến hết 31/12/2015 là 220,5 tỉ đồng).

Nếu chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản từ 31/12/2015 trở về trước thì sẽ không công bằng cho người lao động ở các doanh nghiệp giải thể, phá sản sau 31/12/-2015. Nhưng nếu thực hiện cả những doanh nghiệp giải thể, phá sản sau 31/12/2015 thì sẽ khuyến khích các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH.

Phương án hai, cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người lao động đến thời điểm người lao động nghỉ việc để làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH hoặc chốt sổ BHXH để người lao động chuyển đơn vị khác. Sau khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp giải thể, phá sản mà không đủ trả tiền nợ đóng BHXH thì quỹ BHXH chịu khoản tiền nợ BHXH không thu hồi được.

“Phương án này, ngoài quyền lợi về BHXH của người lao động được đảm bảo, còn ưu điểm hơn phương án một là ngân sách Nhà nước không phải bố trí một khoản kinh phí đảm bảo tiền nợ đóng BHXH của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. Tuy nhiên, không đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của Luật BHXH (về bản chất thời gian nợ đóng BHXH không đóng vào quỹ BHXH nhưng vẫn được hưởng quyền lợi về BHXH).

Tương tự phương án một, phương án này cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH” – Đại diện Bộ LĐTB & XH cho biết.

Phương án ba, cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người lao động đến thời điểm đóng đủ BHXH; sau này nếu thu hồi được khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cho người lao động. 

Đối với phương án này, sẽ đảm bảo đúng nguyên tắc đóng-hưởng theo quy định của Luật BHXH. Ngân sách Nhà nước không phải bố trí một khoản kinh phí đảm bảo tiền nợ đóng BHXH của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. Tuy nhiên, quyền lợi về BHXH của người lao động không được đảm bảo; nhiều trường hợp người sử dụng lao động đã trích tiền đóng BHXH của người lao động nhưng không đóng cho cơ quan BHXH.

Đây là phương án hiện hành mà các địa phương đang thực hiện nên không cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do vậy, để thực hiện phương án này, BHXH Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thống nhất thực hiện. Sửa đổi một số pháp luật có liên quan như Luật Phá sản; Luật Thi hành án dân sự…

Trong ba phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan để đề xuất một phương án trình Chính phủ. Trên cơ sở phương án đã lựa chọn, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện phương án đề xuất.  

 

Theo số liệu mới nhất của BHXH Việt Nam, nợ BHXH hiện nay là hơn 9.550 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ BHXH thời gian từ 3 tháng trở lên là 6.869 tỷ đồng, chiếm 72% số tiền nợ BHXH.
MAI THẢO - TỔNG HỢP - THEO BÁO DDK
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email