Người hiến máu tình nguyện nếu không nhận quà tặng, có thể chọn gói xét nghiệm

  • 19:12 ,12/11/2018

KHPTO - Từ 1/11/2018, người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật (như hiện nay) hoặc bằng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Đây là điểm mới của Thông tư 20/2018/TT-BYT do bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 30/8/2018 chính thức có hiệu lực từ 1/11/2018. Thông tư này sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Theo đó, người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật (như hiện nay) hoặc bằng các dịch vụ khám, chữa bệnh có giá trị như sau: một đơn vị máu thể tích 250 ml: 100.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 350 ml: 150.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 450 ml: 180.000 đồng.

Người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật (như hiện nay) hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị như sau: một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 150.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 200.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 250.000 đồng.

Thông tư cũng quy định rõ, trường hợp chi quà tặng bằng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thủ trưởng đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn.

T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email