Người dân có nơi ở mới tái định cư tại vị trí cũ tốt hơn nơi ở cũ

  • 19:28 ,07/01/2019

Ảnh minh họa. Khu tái định cư Bình Khánh. Ảnh: Lê Quân.

KHPTO - TP.HCM sẽ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư của các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn Thành phố, để các quận có cơ sở chủ động triển khai thực hiện.

Hiện nay, Sở xây dựng đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quy định, theo đó phương thức thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người dân có nơi ở mới tái định cư tại vị trí cũ tốt hơn nơi ở cũ, nhà đầu tư chỉ tập trung đầu tư xây dựng, bàn giao quỹ nhà tái định cư và Nhà nước thuận lợi trong quản lý và triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

+ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức tạm cư, lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng lại chung cư và tái định cư tại chỗ cho người dân.

+ Nhà đầu tư được Nhà nước lựa chọn, có trách nhiệm lo quỹ nhà tạm cư hoặc ứng tiền để Ủy ban nhân dân quận chi trả cho các hộ dân nếu tự lo chỗ ở tạm cư; thực hiện xây dựng và bàn giao quỹ nhà tại chung cư xây dựng mới cho quận để bố trí tái định cư; chủ đầu tư không trực tiếp thực hiện việc thỏa thuận bồi thường và tái định cư cho người dân.

+ Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp nhà chung cư được bảo toàn trước, trong và sau khi di dời, tạm cư và tái định cư; trường hợp người dân muốn tái định cư theo phương thức nhận tiền để tự lo nơi ở mới, thì được phép chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai (nếu đã ký hợp đồng bố trí tái định cư) hoặc được Nhà nước thanh toán giá trị căn hộ dự kiến bố trí tái định cư theo giá thị trường (nếu chưa ký hợp đồng bố trí tái định cư).

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email