Ngu ngơ hồn đá

  • 18:47 ,12/11/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thẹn thùa!
Nhoẻn nửa môi cười
Đêm thinh lặng…
Mảnh

Trăng côi dỗi hờn

Bóng soi mắt lá chờn vờn

Thầm hôn

Khẽ gót cỏ non… dại khờ

Cựa mình

Hồn đá ngu ngơ

Lao xao

Tiếng gió… lạc bờ trầm luân

Ta ru ta đã bao lần

Biết

Chông chênh

Vẫn

Bâng khuâng…! Tìm về.

KIM HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email