Nghiên cứu mới về nhân sâm Panax L. ở Việt Nam

  • 08:39 ,27/08/2019
KHPTO - Đề tài “Nghiên cứu thành phần loài và đa dạng di truyền chi nhân sâm (Panax L.) ở Việt Nam” do TS. Trần Văn Tiến thực hiện, lần đầu tiên đã chỉra được nền tảng di truyền của 3 taxon sâm ở Việt Nam:

sâm Lai Châu (P. vietnamensis var. fuscidiscus), sâm Lang Bian (P. vietnamensis var. langbianensis), Tam thất hoang (P. stipuleanatus), là không cao và một số quần thểcó sự suy giảm đa dạng di truyền qua các thế hệ. Cần phải tiến hành nghiên cứu bảo tồn theo cả2 hướng in situ và ex situ.

Trước đây, các nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi sâm ở Việt Nam chưa rõ ràng. Mặt khác, việc nghiên cứu vềđịa thực vật đãcótừ lâu nhưng việc làm rõ về quan hệgiữa các loài khác nhau dựa vào phân tử ít được chúý. Thay vào đó, người ta thường chỉ dựa vào những nét tương đồng về hình thái. Vì vậy, tri thức vềquan hệphát sinh của các loài thuộc chi sâm (Panax) ở Việt Nam dựa vào phân tử chưa có nhiều.

Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu và hệ thống hóa phân loại của chi sâm ở Việt Nam dựa trên khảo sát thực địa, so sánh mẫu vật lưu giữ ở các bảo tàng thực vật và hệ thống phân tử; phân tích đa dạng di truyền trong và giữa các quần thể, các loài sâm bằng các kỹ thuật phân tử thông qua các nhận dạng đặc trưng DNA, những hiểu biết về đa dạng di truyền của quần thể giúp ích cho việc lưu giữ, bảo tồn những loài quý hiếm và đặc hữu này.

Đối với sâm, việc mô tảmột taxon là điều khó khăn, vì rất nhiều nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng có giá trị dược liệu cao này, đặc biệt là tìm kiếm một taxon mới. Do đó, đề tài đã mô tảmột taxon mới cho khoa học, sâm Lang Bian (P. vietnamensis var. langbianensis). Kết quảtrên đã bổ sung nguồn tài nguyên có giá trị cao không những cho Việt Nam mà còn cho thế giới.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email