Nghiên cứu điều chế phức chất gây độc tế bào ung thư

  • 14:53 ,22/07/2020
KHPTO - Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá đặc trưng và hoạt tính kháng ung thư in vitro của một số phức Pt (II) với phối tử bazơ Schiff N2O2 quang hoạt”, do nhóm nghiên cứu của Viện hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện, TS. Nguyễn Quang Trung làm chủ nhiệm, nhằm điều chế ra các phức chất platin (II) có hoạt tính gây độc tế bào ung thư tốt, có tiềm năng ứng dụng trong chữa trị ung thư ở Việt Nam.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu được những kết quả khả quan bằng việc đánh giá tác dụng kháng ung thư in vitro trên các dòng tế bào KB, MCF-7, Lu và Hep-G2 của các phức Pt(II) với các phối tử bazơ Schiff quang hoạt N2O2 thu được.

Đề tài đã tổng hợp 22 phối tử bazơ Schiff quang hoạt và không quang hoạt dạng N2O2. Nghiên cứu tổng hợp 22 phức chất Pt(II) với 22 phối tử thu được ở trên, 22 phức chất thu được dạng bột vàng đạt hiệu suất khá cao (70%). Từ các kết quả điều chế 22 phức chất, các nhà khoa học cũng tiến hành nghiên cứu về độc tính tế bào của chúng với các dòng tế bào ung thư ở người, chủ yếu là với dòng tế bào ung thư biểu mô (KB) và ung thư vú MCF-7. Kết quả cho thấy hầu hết các phức thu được đều có hoạt tính khá tốt với các dòng tế bào ung thư nghiên cứu.

Về ứng dụng, đề tài đã xác định được 2 phức chất có hoạt tính tốt tương đương chất chuẩn, có thể dùng các chất này trong các nghiên cứu in vivo tiếp theo.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần củng cố và phát triển hướng nghiên cứu hóa sinh vô cơ ở Việt Nam, nâng cao kỹ năng tổng hợp các phối tử và phức chất cho các nhà nghiên cứu, cũng như nâng cao khả năng nghiên cứu về tính chất hóa lý sinh của các phức chất platin, nhất là hoạt tính gây độc tế bào ung thư của chúng. Trên cơ sở đó, đề tài đã công bố được 3 công trình trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước: 1 công trình trên tạp chí Hóa học, 1 công trình trên tạp chí quốc tế Science Journal of Chemistry (có mã ISSN) và 1 công trình trên tạp chí ISI, 1 công trình trên tạp chí Hindawi Journal of Chemistry (tạp chí SCI-E). Kết quả nghiên cứu cũng góp phần đào tạo 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đề tài vừa được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, xếp loại xuất sắc.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email