Nghiên cứu áp dụng mô hình hợp tác xã của nước ngoài

  • 22:28 ,11/09/2021

Một kho lạnh sơ chế hoa của HTX tại Nhật Bản.

KHPTO - Để triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã hiệu quả, Liên minh hợp tác xã TP.HCM đang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu nhiều mô hình hợp tác xã của nước ngoài.

Cụ thể là mô hình hợp tác xã y tế, hợp tác xã trường học của Nhật Bản; hợp tác xã nhà ở của Thụy Điển; ngân hàng hợp tác xã của Hàn Quốc; bảo hiểm xã hội đối với hợp tác xã của Singapore… TP.HCM đang khuyến khích xây dựng đề án phát triển và thí điểm triển khai các mô hình mới này.

Bên cạnh đó, Sở công thương đang chủ trì, phối hợp Liên minh hợp tác xã thành phố , UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện triển khai nhân rộng mô hình hợp tác xã quản lý chợ và mô hình hợp tác xã phân phối sản phẩm hàng hoá.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP.HCM đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Cùng đó, nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025, chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email