Nghị định 98 của Chính phủ hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TP.HCM

  • 16:17 ,04/09/2021

Mô hình trồng lan tại Củ Chi - TP.HCM. Ảnh: T.T

KHPTO - Để thúc đầy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên đạ bàn TP.Hồ Chí Minh, bên cạnh các cơ chế, chính sách do thành phố ban hành, những cá nhân, đơn vị tham gia quá trình chuyển dịch nông nghiệp còn được sự hỗ trợ từ Nghị định 98/2018/NĐ-CP (Nghị định 98) ngày 5/7/2018 của Chính phủ.

Nghị định 98 khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chính sách này góp phần hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Điều kiện được hỗ trợ từ Nghị định 98

Nghị định 98 quy định điều kiện để được hỗ trợ lãi vay là các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Liên kết đảm bảo ổn định: Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 1 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 3 năm. Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định 98 quy định nhiều thành phần được hỗ trợ bao gồm nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp…

Nông dân liên kết thành lập tổ sán xuất rau an toàn Bình Chánh - TP.HCM. Ảnh: P.D.

Được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư

Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham gia các hình thức liên kết sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Đối với hạ tầng phục vụ liên kết, dự án liên kết được ngân sách nhà nước sẽ được hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Q.PHONG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email