Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

  • 16:27 ,21/07/2019

KHPTO - Sở văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Liên hoan các tổ, nhóm, câu lạc bộ Bài Chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, năm 2019.

Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là một loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam có hai hình thức chính là chơi Bài Chòi và trình diễn Bài Chòi. Với khả năng trao truyền các tri thức văn hóa dân gian thông qua trò chơi và việc trình diễn, Bài Chòi đã trở thành hình thức sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục cao.

Ngày 7/12/2017, tại Jeju, Hàn Quốc, Hội nghị lần thứ 12 của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ra Nghị quyết đưa “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vui lớn đối với các tỉnh, thành phố có di sản (gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định) nói riêng cũng như nhân dân cả nước nói chung.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cùng với các tỉnh, thành có di sản, dưới sự chủ trì Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam thông qua các hoạt động cụ thể, như: tổ chức tập huấn và kiểm kê di sản hàng năm; nhận diện, tư liệu hóa di sản; phục hồi các thành tố đã mai một; xây dựng chương trình giáo dục, giới thiệu, quảng bá di sản gắn với phát

triển du lịch. Cùng với đó, tổ chức tôn vinh cá nhân, câu lạc bộ, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản...

D.V
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email