Nghề nuôi chim yến Cần Giờ: Đóng góp trên 90% giá trị lĩnh vực chăn nuôi

  • 08:00 ,02/08/2020

KHPTO - Theo báo cáo của UBND huyện Cần Giờ, hiện toàn huyện có 314 nhà nuôi chim yến, trong đó có 240 nhà cho thu hoạch, sản lượng tổ yến thu hoạch ước đạt 4,8 tấn, với giá tổ yến thô trung bình 18 - 25 triệu đồng/kg. Ngành nghề này đang đóng góp trên 90% giá trị của lĩnh vực chăn nuôi.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đánh giá, nuôi yến trong nhà để lấy tổ đang trở thành nghề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân huyện Cần Giờ.

Việc nuôi chim kết hợp tạo dựng môi trường sinh thái để khai thác dịch vụ du lịch tổng hợp sẽ góp phần tăng thêm giá trị từ đất đai, mô hình, thu hút thêm nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, việc hình thành làng nghề nuôi chim yến cũng thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn du khách.

Tuy nhiên, phần lớn nhà nuôi chim yến tại Cần Giờ là tự phát, số nhà nuôi chim yến thành công cao chỉ đạt khoảng 30%. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý xây dựng và mỹ quan đô thị, an toàn dịch bệnh, an toàn cho con người chưa được đảm bảo.

Do đó, việc sớm quy hoạch vùng nuôi chim yến là yêu cầu bức thiết đặt ra nhằm xây dựng thành khu vực chuyên canh sản xuất và chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm tổ yến và nghề nuôi chim yến.

HẢI ĐĂNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email