Ngày xuân nhớ mẹ

  • 12:19 ,12/02/2018
Lát gừng cay ngọt ngày xuân
Cong như dáng mẹ tảo tần sớm hôm
Bốn mùa mưa nắng mỏi mòn
Thời gian thoắt rụng trong con nỗi buồn
NGÀN THƯƠNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email