TS. Đỗ Thị Bích Lộc, Viện sinh học nhiệt đới cho rằng, để khắc phục tình trạng ngập úng, cần phải kiểm soát được cả nước mưa, nước triều, nước lũ và quy hoạch phát triển đô thị. Một quy hoạch tiêu thoát nước hoàn chỉnh không chỉ giải quyết ngập do triều, mà còn giải quyết cho các đối tượng khác như mưa và lũ...

"/> TS. Đỗ Thị Bích Lộc, Viện sinh học nhiệt đới cho rằng, để khắc phục tình trạng ngập úng, cần phải kiểm soát được cả nước mưa, nước triều, nước lũ và quy hoạch phát triển đô thị. Một quy hoạch tiêu thoát nước hoàn chỉnh không chỉ giải quyết ngập do triều, mà còn giải quyết cho các đối tượng khác như mưa và lũ...

" />

Ngập úng do đô thị hóa

  • 11:02 ,17/12/2010

Ngập nước tại TP.HCM

TS. Đỗ Thị Bích Lộc, Viện sinh học nhiệt đới cho rằng, để khắc phục tình trạng ngập úng, cần phải kiểm soát được cả nước mưa, nước triều, nước lũ và quy hoạch phát triển đô thị. Một quy hoạch tiêu thoát nước hoàn chỉnh không chỉ giải quyết ngập do triều, mà còn giải quyết cho các đối tượng khác như mưa và lũ...

Ngập đô thị là một trong số các vấn đề môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch đô thị, tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM. Nguyên nhân gây ngập là do quá trình đô thị hóa đã làm mất đi các kênh, rạch, ao hồ tự nhiên, nơi điền trũng, khu vực đất ngập nước, thảm phủ thực vật... có vai trò lưu giữ và cân bằng nước và thay vào đó bằng các bề mặt không thấm nước. Sự thay đổi này làm biến đổi quá trình thủy văn đô thị với các biểu hiện như: suy giảm dòng chảy cơ bản so với trước khi đô thị hóa; rút ngắn thời gian tập trung nước mưa; gia tăng lưu lượng đỉnh lũ...

TS. Đỗ Thị Bích Lộc, Viện sinh học nhiệt đới cho hay, quá trình đô thị hóa dẫn đến gia tăng đáng kể khối lượng cũng như vận tốc nước chảy tràn bề mặt từ 10 lên 55%, từ đó làm tăng đỉnh lũ và rút ngắn thời gian tập trung nước mưa từ 2 - 5 lần so với giai đoạn chưa phát triển đô thị. Những tác động này đương nhiên làm cho dòng chảy tràn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống cống thoát hiện tại làm phát sinh và gia tăng ngập úng trong đô thị ngay cả ở vùng cao, tăng mức độ ngập khu vực hạ lưu cũng như xói lở thủy vực do sự gia tăng cả về lưu lượng lẫn vận tốc dòng chảy tràn và gia tăng ô nhiễm nguồn nước mặt do mất đi quá trình xử lý ô nhiễm của hệ tự nhiên (thực vật, vi sinh vật trong đất...), hạ thấp mực nước ngầm do sự suy giảm dòng chảy cơ bản và gia tăng dòng chảy tràn bề mặt.

Về dự án “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM” hướng tới mục tiêu đề xuất biện pháp kiểm soát triều, tăng cường khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình thoát nước đô thị ở những vùng đô thị cũ nằm trên địa hình thấp và một số các mục tiêu khác, TS. Đỗ Thị Bích Lộc cho rằng, vì các hạng mục ngăn triều là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, do vậy để làm rõ mục tiêu phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội rất cần một mối liên kết mang tính điều chỉnh lẫn nhau giữa quy hoạch đắp đê bao và xây cống ngăn triều.

Hiện nay tại TP.HCM hệ thống kênh rạch đang bị ô nhiễm nặng nề. Theo Công ty môi trường đô thị TP.HCM, kênh rạch ở khu vực nội thành bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh ở mức độ cao, có 60 - 70% chiều dài các tuyến kênh rạch bị ô nhiễm nặng vì hàng ngày phải gánh khoảng 40 tấn rác và 70.000 m3 nước thải. Các hệ thống kênh như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - kênh Đôi, kênh Tẻ - Tham Lương, Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật, ô nhiễm đã lan đến các nhánh con, len lỏi sâu vào khu dân cư ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân. Chỉ tính riêng tại địa bàn huyện Bình Chánh có 55 tuyến sông, kênh rạch thì 30 tuyến đang bị ô nhiễm nặng.

Kết quả quan trắc của Chi cục bảo vệ môi trường TP.HCM về chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn như sau (các năm 2005 - 2009): nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích cấp nước có nồng độ DO, dầu và vi sinh diễn biến khá phức tạp qua từng năm và hầu hết không đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 (QCVN 08:2008); nồng độ BOD5 và COD có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Chất lượng nước, kênh rạch nội thành thuộc các lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, kênh Đôi - kênh Tẻ không ô nhiễm mặn nhưng bị ô nhiễm rất nặng hữu cơ, dinh dưỡng, dầu mỡ, độ đục, SS, vi sinh, hoàn toàn không sử dụng được cho thủy lợi, thủy sản, cấp nước sinh hoạt, thể thao dưới nước, du lịch...
MAI THY
TUYẾT MAI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email