Ngành mới: chuyên gia luật thương mại quốc tế

  • 16:20 ,25/04/2019

KHPTO - Năm học mới 2019 – 2020, khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành mới này.

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho người học những kiến thức pháp lý nền tảng và hệ thống về ngành luật thương mại quốc tế, bao gồm cả lĩnh vực chính sách thương mại giữa các nước, vùng lãnh thổ và những quan hệ, giao dịch kinh doanh - thương mại mang tính xuyên biên giới giữa các thương nhân, đồng thời giúp người học hình thành, trau dồi một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mang tính cạnh tranh và quốc tế, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. Mục tiêu này thể hiện ở chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng của chương trình đào tạo, được cụ thể hóa qua khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, chủ nhiệm bộ môn luật quốc tế, chương trình đào tạo luật thương mại quốc tế đã được khoa luật chuẩn bị công phu, đã trải qua các bước thẩm định, đánh giá nghiêm túc với mục tiêu đem đến cho người học một chương trình hiện đại, khoa học, chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu đa dạng của thị trường lao động trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh hội nhập kinh tế, thương mại khu vực và quốc tế của nước ta hiện nay. Chương trình được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy chế của Bộ GDĐT, của ĐHQGHN, đồng thời mang những đặc trưng, lợi thế riêng có. Tổng số thời lượng đào tạo của chương trình là 135 tín chỉ. Về kết cấu và nội dung, chương trình đào tạo ngành luật thương mại quốc tế có một số ưu điểm và lợi thế sau:

Thứ nhất, chương trình được thiết kế tạo sự chủ động của người học, thể hiện ở việc đưa thêm nhiều các học phần mà sinh viên có quyền lựa chọn; khối kiến thức riêng của ngành được chia thành hai hướng cơ bản: những học phần đáp ứng nhu cầu người học có định hướng đi sâu vào luật thương mại quốc tế công (chính sách) và những học phần đáp ứng người học có định hướng chuyên về Luật thương mại quốc tế tư, phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại của thương nhân; Phần thời lượng thảo luận, seminar, tự học được coi trọng trong mỗi học phần.

Thứ hai, trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài, chương trình đào tạo ngành luật thương mại quốc tế được thiết kế với những nội dung cập nhật, hiện đại. Nhiều học phần trong chương trình là những môn học mới, lần đầu được giảng dạy ở bậc đại học tại Việt Nam.

Thứ ba, chương trình đào tạo ngành luật thương mại quốc tế hướng đến cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đáp ứng những yêu cầu của thị trường lao động năng động, mang tính quốc tế. Vấn đề hình thành, trau luyện các kỹ năng tư duy, kỹ năng thực hành nghề nghiệp đã được chú trọng trong thiết kế trong một số học phần riêng biệt, được lồng ghép trong từng học phần. Nhiều học phần được thiết kết nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, xử lý hồ sơ pháp lý, giải quyết tranh chấp…Đặc biệt, ngoài những học phần ngoại ngữ cơ sở (hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp), chương trình còn thiết kế riêng 2 học phần tiếng Anh pháp lý trong thương mại quốc tế.

Thứ tư, để tổ chức triển khai, chương trình đào tạo luật thương mại quốc tế đã có sự thỏa thuận, cam kết của một số nhà tuyển dụng, các cơ quan, doanh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn là đối tác, hỗ trợ chương trình thông qua các hoạt động: tham gia nghiên cứu, đào tạo; tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận, diễn án…; tiếp nhận sinh viên kiến tập, thực tập, thực tế; cung cấp học bổng, hướng dẫn tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Chương trình cũng được thiết kế để mở cho sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia và đối tác nước ngoài. Đối với một số học phần, người học có thể lựa chọn học toàn bộ hoặc một phần bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email