Ngành giáo dục hướng tới việc đảm bảo chất lượng

  • 08:47 ,08/12/2020
KHPTO - Nhấn mạnh tầm quan trọng và lợi ích thiết thực mà công tác kiểm định giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mang lại cho mỗi nhà trường, thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu ngành giáo dục và từng cơ sở giáo dục, từng cán bộ, giáo viên nói riêng tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức triển khai thực hiện các hoạt động này.

Theo đó, mỗi nhà trường cần xây dựng tầm nhìn phát triển và kế hoạch đạt chuẩn kiểm định với chiến lược dài hơn; từ đó xác định lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Từ kế hoạch chung của nhà trường, căn cứ vào vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia, từng cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch riêng và chung tay thực hiện mục tiêu mà cơ sở giáo dục đã đề ra.

“Kiểm định chất lượng phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi nhà trường”, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ mong muốn và cho rằng, các trường học cần hướng tới việc xây dựng và hình thành văn hóa chất lượng.

Trong kiểm định chất lượng, thứ trưởng lưu ý các địa phương chú trọng việc đánh giá ngoài để đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân. Các nhà trường cũng cần nâng cao năng lực tự đánh giá; tăng số lượng trường đánh giá ngoài. Việc này đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ và đầu tư nguồn lực xứng đáng.

“Để một trường học trở nên to đẹp, khang trang, hiện đại hơn, thì cần một dự án đầu tư xứng đáng của địa phương. Nhưng để tạo được uy tín và thương hiệu cho trường học thì cần nhiều năm mới làm được. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất làm nên uy tín của nhà trường chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục”, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email