Làm Bạn Với Máy Vi Tính

Ebook học tiếng Anh

Thứ sáu, 01/03/2013, 16:26 GMT+7

 Hiện nay tôi sưu tầm được hai cuốn sách học tiếng Anh rất hay, muốn chia sẻ với các bạn. 

 Bạn nào cần, có thể vào link sau: http://sdrv.ms/ W6mbnT: A Good Turn of Phrase; http://sdrv.ms/X6Y9Hl:Answers_to_all_TOEFL_Essay_ Questions 


nghdkhoa@live.com

Viết phản hồi Ẩn email của tôi

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến