Làm Bạn Với Máy Vi Tính

Xóa file Scrap.shs trên máy tính

Thứ năm, 03/01/2013, 13:38 GMT+7

- Gần đây trên đĩa cứng trong má ytính của tôi và cả trên đĩa flash USB xuất hiện một số file Scrap.shs. Tôi đã thử dùng nhiều chương trình để mở nó nhưng không được, trong khi đó một số người cho rằng đây là file Word. Vậy sự thật thế nào? sonthanhviet251@yahoo.com.vn 

 Fiel Scrap.shs nói riêng và dạng file *.shs là loại file do hệ điều hành Windows tạo ra khi hệ thống xảy ra lỗi trong lúc lưu file. SHS được viết tắt của cụm từ Shell Scrap Object. Nó chứa các ký tự của bảng mã Hexa (từ 0 đến 9, và A, B, C, D, E, F) nên việc tìm cách mở nó cũng không giúp được gì cho bạn. Bạn có thể xóa các file dạng *.shs mà không sợ ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống. 


H.Minh

Viết phản hồi Ẩn email của tôi

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến