Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu
 • 14:03, 28/12/2021
 • 0 bình luận
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhìn nhận, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng đến mục tiêu “nông dân sản xuất nông sản chất lượng, chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất”.
Trao Giải thưởng Lương Định Của cho 57 nhà nông trẻ xuất sắc toàn quốc
 • 07:51, 26/12/2021
 • 0 bình luận
57 gương thanh niên nông thôn được nhận giải thưởng năm nay có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung đó là ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.
 • 21:39, 23/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (giai đoạn nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới), thành phố có 5 huyện tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
 • 21:38, 23/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Giai đoạn 2010 – 2020, 5 huyện và 56 xã của TP.HCM đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình thực sự thành công khi phát huy nguồn lực của nhân dân. Người dân vừa là chủ thể thụ hưởng nhưng đồng thời cũng là chủ thể tham gia thực hiện.
 • 21:36, 23/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Huyện Bình Chánh đã tích cực triển khai phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do TP.HCM phát động. Quá trình triển khai phong trào này đã xuất hiện nhiều gương sáng trong chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các gương sáng chung sức chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới thành công tại huyện Bình Chánh.
 • 21:34, 22/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố đã tổ chức lễ phát động với chủ đề: “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 • 21:31, 22/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 9/11/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5039/QĐ-UBND về bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, quy định để được công nhận xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020, xã phải đạt 50 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí, trong đó có chỉ tiêu 13.1. Xã phải có hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả (thuộc tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất).
 • 21:29, 22/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã ban hành Luật hợp tác xã, theo đó tại Khoản 1, Điều 6 - Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước có nội dung: “Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
 • 21:28, 22/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Tiêu chí này quy định xã đạt chuẩn NTM phải có hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả, HTX phải đảm nhận vai trò cung cấp tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra cho hộ thành viên.
 • 21:26, 22/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Theo Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX.
 • 21:24, 21/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) được xác định là xu hướng tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản cũng như tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân tại các xã xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng NTM.
 • 21:22, 21/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Nhà Bè là huyện nằm ởphía đông nam của thành phố, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km, có diện tích 100,41 km2 với hơn 70.000 dân. Từ một miền quê nhiều khó khăn, có ít lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, số tiêu chí bình quân trên 1 xã chỉ đạt 5 tiêu chí.
 • 21:20, 21/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, ngày 15/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND về danh mục nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thành phố. Theo đó, TP.HCM đã xác định 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cần phát triển, gồm: rau, hoa kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ và cá kiểng. Tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực:
 • 21:18, 21/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện, có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao.
 • 21:16, 21/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP), TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, theo đó xác định rõ những sản phẩm cần tập trung phát triển, gồm: phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố: rau; hoa cây cảnh; bò sữa; heo; tôm nước lợ; cá cảnh.
Hiệu quả sản xuất tăng đến 20% nhờ canh tác nông nghiệp thông minh
 • 12:09, 21/12/2021
 • 0 bình luận
Ngày 20/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 (Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu) thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).
 • 21:14, 20/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 56 xã và 5 huyện ngoại thành được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, đến nay, đã có 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 • 21:12, 20/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Tam Nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) là một chủ trương đúng đắn, có tầm chiến lược, mang tính đột phá cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, làm thay đổi căn bản cục diện sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 21:11, 20/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, với dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, vùng nông thôn thành phố có những đặc thù rất riêng so với vùng nông thôn thuần túy, truyền thống của cả nước. Vì vậy xây dựng nông thôn mới của thành phố để thật sự hiệu quả và bền vững, thì cần thiết phải xác định quan điểm và mục tiêu thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa đang diễn ra trên địa bàn thành phố.
 • 21:09, 19/12/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Giai đoạn 2010 - 2020, 5 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có huyện Củ Chi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu: “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao”.
 • Hotline
  (028) 3920 1523
 • Email