• 12:15, 02/08/2019
 • 0 bình luận
KHPTO - Để tập trung phát triển sản phẩm chủ lực dựa trên thế mạnh từng địa phương, UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. Theo đó, thành phố sẽ phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực là: rau, hoa cây cảnh, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh. Các địa phương dựa vào thế mạnh của mình tập trung phát triển sản phẩm chủ lực.
 • 12:07, 01/08/2019
 • 0 bình luận
KHPTO - Theo kế hoạch đến năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tỷ lệ hộ nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh trong hợp tác xã (HTX) đạt khoảng 50%.
Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp, trong đó hộ nông dân là chủ đất, tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX.
 • 12:00, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • 11:57, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • 11:55, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • 11:53, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • 11:43, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • 11:43, 01/08/2019
 • 0 bình luận
 • Hotline
  (028) 3920 1523
 • Email