Thông báo nghỉ Lễ 30 -4 và 1-5

Thứ tư, 13/04/2011, 14:47 GMT+7

UBND TP HCM vừa thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 36 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2011.

Theo đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 2 ngày: ngày 30 - 4 và ngày 1 -5 -2011 và được nghỉ bù do ngày 30- 4 và ngày 01- 5- 2011 trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật theo nguyên tắc như sau:

-Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày thì thực hiện nghỉ bù 2 ngày tiếp theo vào ngày 2 và 3 -5 -2011.

-Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 44 giờ trong 5,5 ngày thì thực hiện nghỉ bù 1,5 ngày tiếp theo vào ngày 2- 5 và nửa ngày 3 -5 -2011.

-Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 48 giờ trong 6 ngày thì thực hiện nghỉ bù 1 ngày tiếp theo vào ngày 2 -5- 2011.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng võ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày: ngày 30 - 4 và ngày 01- 5- 2011. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.


Nguyễn Thụy

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến