Ương ngao trong đầm nước lợ

Thứ tư, 06/10/2010, 14:37 GMT+7

Năm 2010 Trung tâm Khảo nghiệm KNKN Thái Bình đã triển khai mô hình "Ương ngao giống trong đàm nước lợ" quy mô ao 100m2 (diện tích ngao trong lưới là 60m2) tại vùng chuyển đổi nuôi tôm bị ô nhiễm xã Nam Cường - huyện Tiền Hải. Mô hình nhằm tìm ra đối tượng thuỷ sản phù hợp thay thế con tôm sú tại các vùng chuyển đổi nuôi tôm bị ô nhiễm.

Tham gia mô hình là hộ ông Trần Thế Vang được hỗ trợ 100% tiền mua ngao giống và được cán bộ kỹ thuật của trung tâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình ương nuôi. Đây là lần đầu tiên ương ngao trong vùng chuyển đổi nuôi tôm bị ô nhiễm nên ngao giống đưa vào ương nuôi được tuyển chon cẩn thận đều cỡ, khoẻ mạnh, kích cỡ ngao 0,5cm/con (8 vạn con/kg), mật độ thả 4.000con/m2.

Trong suốt quá trình ương nước ao luôn duy trì màu xanh nõn chuối tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật phù du và sinh vật đáy phát triển làm thức ăn cho ngao.

Định kỳ 2 ngày một lần dùng te để phá váng bùn bám trên mặt đáy ao và vớt rong rêu tạo điều kiện thuận lợi cho ngao hô hấp, bắt mồi; cứ 10 ngày cho ngao "ăn" một lần cát mới (rải thêm 1 lượt cát khoảng 0,3 - 0,5cm trên mặt đáy ao). Sau 3 tháng nuôi hộ tham gia mô hình đã tiến hành thu kích cỡ ngao giống đạt 1,3-1,5cm/con, tỷ lệ sống 67%, giá bán 95đồng/con.

Tổng thu từ chương trình 15.276.000 đồng trừ mọi chi phí (ngao giống 8,4 triệu, công cải tạo chăm sóc 1,8 triệu, tiền cát và lưới vây 1 triệu) lợi nhuận thu được 4.076.000 đồng. So với ao nuôi tôm cùng diện tích hiệu quả cao hơn 2 triệu đồng. Như vậy ương ngao trong đầm nước lợ hiệu quả cao hơn hẳn so vói nuôi tôm sú.

Mặt khác ương ngao tính rủi ro thấp, tiêu thụ dễ dàng và không gây ô nhiễm môi trường (trong suốt quá trình nuôi không sử dụng một loại hoá chất nào). Sự thành công của mô hình là bước khởi đầu góp phần phát triển ngành thuỷ sản ngày càng có hiệu quả và bền vững.

Thấy rõ được hiệu quả kinh tế nên Trung tâm Khảo nghiệm KNKN Thái Bình đề nghị UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở NN&PTNT hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình ương ngao năm 2011 cho các xã có vùng chuyển đổi nuôi tôm bị ô nhiễm để mô hình có sức lan toả lớn, góp phần vào việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm.


An Bình (TTKNKN Thái Bình)

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến