Đến năm 2015: Phấn đấu toàn TP có mô hình Bác sĩ gia đình

Thứ tư, 15/05/2013, 14:00 GMT+7

UBND TP đã giao Sở Y tế hoàn thiện Đề án Bác sĩ gia đình, trong đó phân chia theo hai giai đoạn thực hiện (2013 - 2015 và 2015 - 2020) với mục tiêu năm 2013, mỗi quận-huyện đảm bảo ít nhất 30% trạm y tế có bác sĩ gia đình. Đến tháng 6/2014, tất cả các trạm y tế ở 3 quận thí điểm (2, 10 và Bình Tân) hoàn thành triển khai thực hiện mô hình này; các quận-huyện còn lại 50% trạm y tế có bác sĩ gia đình. Đến năm 2015, phấn đấu toàn TP hoàn thành triển khai mô hình này. 

Đề án cần có các giải pháp thực hiện như cơ chế quản lý đối với các phòng khám gia đình; đào tạo nguồn nhân lực; kinh phí thực hiện cho từng năm; cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân thực hiện dịch vụ khám bệnh bác sĩ gia đình… 


TNN (VPUB)

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến